Historia


 

 

Dobre nie znaczy wielkie…

Koniec lat 50-ych zaznaczył się  w historii miasta Łodzi zmianą granic poszczególnych dzielnic. W części północnej dzielnica Śródmieście wchłonęła część dzielnicy Staromiejskiej. W części  południowej dzielnica Śródmieście objęła ulicę Czerwoną po stronie północnej, ulicę Piotrkowską i  Wólczańską właśnie do ul. Czerwonej oraz ul. Kilińskiego od al. Piłsudskiego  do ul. Tymienieckiego . Do zmian tych przygotował się również Wydział Zdrowia, aby zapewnić opiekę medyczną mieszkańcom. Doktor Jerzy Sztulman, ówczesny kierownik Wydziału Zdrowia zawalczył i zadbał o miejsce dla pacjentów na świadczenie usług medycznych w południowej części dzielnicy Śródmieście. Lokal w nowym bloku mieszkalnym przy ulicy Piotrkowskiej 199/ 201 na parterze został przekazany w użytkowanie na  potrzeby zdrowotne w roku 1959.  Po dostosowaniu pomieszczeń na usługi medyczne rozpoczęła w nim działalność Poradnia Rejonowa, przejmując znaczną część pacjentów z Poradni  Rejonowej przy ul. Piotrkowskiej 102. Pierwszym kierownikiem tej placówki była pani doktor Eulalia Gałkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, starsza asystentka ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych docenta Eugeniusza Wawrzyńskiego. W poradni  tej znaleźli zatrudnienie również inni asystenci doc. Wawrzyńskiego jak doktor Elżbieta Jagiełło, Bożenna Stadnicka, Mirosława Samulak- Ziemniak, Bogusław Majzel.  Lata 60- te to restrukturyzacja służby zdrowia. Likwidacji ulegają Dzielnicowe Wydziały Zdrowia. Na ich miejsce powstają Dzielnicowe Przychodnie Obwodowe, w skład których wchodzą przychodnie rejonowe obejmujące poradnie chorób wewnętrznych, poradnie D i D1, poradnie stomatologiczne i poradnie K. W celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do opieki medycznej mieszkańcom dzielnicy śródmieście na jej terenie utworzono pięć przychodni rejonowych, między innymi przychodnię rejonową nr 45 mieszczącą się w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 199/ 201. W tym okresie kierownictwo przychodni obwodowej powierzono doktorowi Józefowi Kaliszowi. W poradniach obowiązywała  rejonizacja, dzięki której zarówno lekarze jak i pielęgniarki mieli ścisły nadzór nad pacjentami. Współpraca w rejonie lekarza, pielęgniarki środowiskowej i pracownika socjalnego przyniosła wymierne korzyści na rzecz poprawy stanu zdrowia w rejonie. Zmniejszyła się m. innymi zachorowalność na gruźlicę. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Przychodnia Obwodowa dla Łodzi –Śródmieścia podobnie jak i inne dzielnicowe  przychodnie obwodowe z zachowniem dotychczasowej struktury organizacyjne została przekształcona w Zespół Opieki Zdrowotnej  Łódź – Śródmieście.

24 sierpnia 1998 r. Prezydent R.P. Aleksander Kwaśniewski podpisał znowelizowaną ustawę  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, którą Sejm uchwalił 18 lipca 1998 r. Powołane zostały Kasy Chorych. Rozpoczyna się prywatyzacja w ochronie zdrowia. W procesie przekształcenia z jednostki państwowej w niepubliczną dawna Poradnia Rejonowa Nr 45 przybiera  nazwę NZOZ „DOKTOR” i od 01.05.2002 roku świadczy usługi medyczne dla mieszkańców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Rosnący poziom oświaty medycznej wśród mieszkańców stawia przed kierownictwem nowe wyzwania. W roku 2003 zostaje uruchomiona Poradnia Rehabilitacyjna przy ul. 10 Lutego 7/9, a w kolejnym, 2004 roku Poradnie : Okulistyczna, Neurologiczna, Laryngologiczna, Medycyny Pracy.

W Poradni Ogólnej opiekę nad pacjentem sprawują lekarze i pielęgniarki w przeważającej liczbie wywodzący się z zespołu pracowników dawnej 45 Przychodni Rejonowej. Zarówno lekarze jak i pielęgniarki posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w pracy z pacjentem przyjmowanym ambulatoryjnie jak i obłożnie chorym. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjenta stworzyliśmy ciepłą, domową atmosferę przeprowadzając kapitalny remont pomieszczeń, w tym dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na miejscu wykonywane są pobrania laboratoryjne, szczepienia, badania EKG, Echo serca, USG narządów i naczyń , Próby wysiłkowe, Bad. Holtera, a także konsultacje specjalistyczne w tym ginekologiczne, kardiologiczne, psychologa klinicznego, pulmonologiczne, reumatologiczne, urologiczne.

Kameralny wygląd poradni sprawia, że pacjent nie czuje się w niej anonimowo, jest przyjmowany jak dobry znajomy, trafiając już od momentu rejestracji na życzliwą obsługę. Zapraszamy do poszerzenia grona naszych podopiecznych. Wizyty można  umawiać osobiście lub przez telefon z wyprzedzeniem terminu .

Wykonywany przez nas zawód jest naszym powołaniem!

NZOZ „DOKTOR” 90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 199/201, tel.: 42 637 26 60 (66); fax: 42 637 26 86